ImpresumSAOS

SAOS d.o.o.

Pleš 75/G
HR-42253 Bednja


Tel. +385 98 9443994
E-Mail: office@saos.hr 

Ured u Zagrebu 

SAOS d.o.o.
Trsje 13
HR-10000 Zagreb 

Koncept, planiranje i izrada web stranice:

House of Code

SAOS d.o.o. Pleš 75/G HR-42253 Bednja
Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS:070112949
Temeljni kapital 20.000 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave: Sascha Alexander Ostanek
Žiro račun otvoren kod: Zagrebačka banka d.d. Zagreb broj 2360000-1102366934;
IBAN:HR6623600001102366934; BIC:ZABAHR2X
VAT:HR90143639002; OIB:90143639002